VitaSocial

Projectes lúdics en entorns saludables

¿Que és Vitasocial?

És una iniciativa d’educació social que promou tallers socioeducatius i socioculturals per a totes les persones que vulguen participar i que en finalitzar aquests tallers o excursions, isquen més optimistes, més sociables, més alegres i amb menys prejudicis, amb més voluntat i més predisposats a confiar en si mateixos, amb l’objectiu de conéixer millor uns certs llocs, aprendre a relacionar-se amb altres persones i despertar la inquietud i el desig de nous aprenentatges. L’activitat lúdica propícia el desenvolupament de les aptituds, les relacions i el sentit de l’humor en les persones i predisposa l’atenció de l’adult en motivació per al seu aprenentatge.

Tallers i activitats

Tallers socioeducatius

Excursions sociosaludables

Atenció especialitzada